Blogg, nyheter & information

I dagens organisationer blir det alltmer vanligt att arbetet görs även på andra platser än det gemensamma kontoret. Många jobbar hemifrån kanske någon eller några dagar i veckan, man jobbar även hemifrån på kvällar och helger. På kontoren blir det allt lättare att gå ifrån sin arbetsplats och sätta sig någon annanstans för att jobba lite ifred. Det är också ganska så accepterat att göra på det här sättet. Trots det möter jag ofta en misstro – både från ledare och medarbetare – som handlar om att man ändå tvivlar på att personen som jobbar någon annanstans verkligen ”jobbar”. I många organisationer vill man också fortfarande kontrollera när medarbetare kommer och går, när raster tas, osv.

För mig som jobbar med att utveckla organisationer och individer och som har förutom egna erfarenheter, också en hel del organisationsteori med mig i bagaget är det här lite förvånande. De studier som gjorts och den forskning som finns, och så även mina erfarenheter, pekar nämligen entydigt åt samma håll; att människor fungerar som bäst och blir mest motiverade av att få styra sig själva och sin egen tid. Trots det har denna kunskap inte riktigt landat hos alla. Jag tror att det många gånger handlar om vilken grundsyn vi har på människor och vad som är människors drivkrafter. En forskare som har uttryckt det här på ett väldigt lättbegripligt sätt är McGregor. Han skilde på två typer av människosyn; Teori X och Teori Y.

Enligt Teori X är människan av naturen ovillig att arbeta och anstränga sig. Medarbetare måste därför tvingas, kontrolleras, styras och hotas med straff för att det ska bli något gjort. Människor föredrar också att ledas så att man slipper ta ansvar. Det här var länge förhärskande synen på människor och präglade ledarskapet i de allra flesta organisationer fram till för inte så länge sen.

Enligt Teori Y är människor istället aktiva av naturen. De har hög förmåga till självstyrning och självkontroll i strävan mot mål som de engagerar sig för. Medarbetare har en egen drivkraft och vill gärna ta ansvar. McGregor ville också att Teori Y skulle bli den nya normen för 1960- och 70-talens arbetsorganisation.

Idag tror jag att de allra flesta håller med om att Teori Y är den människosyn som är mest riktig, men det finns fortfarande en hel del tvivel och rester kvar av teori X. Detta trots att all forskning, erfarenhet och kunskap pekar i riktning mot teori Y. Vad är det då som gör att vissa tvivlar?

Jag tror att det dels handlar om vårt behov av kontroll. En annan orsak kan vara att man någon gång mött en person som levde upp till ens farhågor, och sedan inte vågar lita på andra. Vi människor gillar ju verkligen inte att misslyckas och att bli ”lurad” kan ju uppfattas som en sorts misslyckande.

Oavsett vad som ligger bakom, när jag möter någon som tvivlar på teori Y så brukar jag ställa följande fråga:

Jamän, vilken sorts medarbetare VILL du ha? Vad är lättast och bäst för dig?

För om du väljer att leda med utifrån teori X – ja, det du då kan vara säker på är ju att alla de medarbetare som har en egen inre drivkraft, och som vill ta ansvar, istället kommer att sluta. Utgår du ifrån att drivkraften redan finns, och ger medarbetarna ansvar och befogenheter – ja då kommer kanske någon enstaka person att inte hålla måttet, men de allra flesta (och de jag tror du vill behålla) kommer att bli mer motiverade och prestera väldigt bra.

Min erfarenhet är också att människor generellt försöker leverera det som förväntas. Om jag förväntar mig att någon är självgående, och noggrann – så är det det jag också får (så snart personen förstår att det är just det jag förväntar mig). Förväntar jag mig att personen alltid måste styras, och kontrolleras för att något ska hända – ja då är det precis det beteendet jag kommer att få se alltmer av.

Med andra ord – vill du ha medarbetare som är ansvarstagande, motiverade och har en inre drivkraft – ja då finns det bara ett sätt. Utgå ifrån att de redan har allt detta och behandla dem som om de hade det. Ge dem ansvar, frihet att själva lägga upp sitt arbete, och möjlighet att utvecklas vidare. Var tydlig med vad du förväntar dig och förvänta dig stordåd!

Motiverade medarbetare

Kontakta mig gärna!

E-mail: lena@creutzcoachingconsulting.se

Telefon (Lena Creutz direkt): 073-5741595