Blogg, nyheter & information

Jag har ju tidigare skrivit om beteendestilar och hur det skiljer sig ifrån t ex personlighet, eller attityder. Beteendet är ju det vi ser, det som omgivningen märker. När någon pratar fort och energiskt – är det ett beteende. När någon behöver mycket tid på sig att tänka är det också ett beteende. Det är det som ligger över ”ytan”, det som syns. Det som finns under ytan är sådant som våra värderingar, erfarenheter, drivkrafter och attityder – de syns inte utan är något vi lär oss efterhand som vi lär känna varandra.

bloggbild-20140925 (1)

Det finns ju också mängder av olika analysmetoder som mäter beteendet och/eller personlighet. En variant som jag tycker är särskilt användbar när det handlar om att öka förståelsen för varandra i grupper och team är Pussel DISC. I den utgår man ifrån fyra olika beteendestilar. Väldigt kort kan man beskriva de såhär:

Dominans – Röd

rodbeteendestil

Människor med mycket rött i sin profil har ett högt tempo, och är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De uppfattas ofta som drivande, målmedvetna, kraftfulla, egensinniga och dynamiska.

Influens – Gul

gul-beteendestil

Människor med mycket gult i sin profil har även de ett högt tempo och tenderar att ha en positiv syn på omgivningen och att se möjligheter snarare än hinder. De är skickliga kommunikatörer och påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande, optimistiska, sällskapliga och tillitsfulla.

Stabilitet – Grön

gronbeteendestil

Människor med mycket grönt i profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer och arbetar gärna i team. De föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De kan beskrivas som lugna, lojala, avspända, tålmodiga och uthålliga.

Konformitet – Blå

blabeteendestil

Människor med mycket blått i sin profil har ett lugnt tempo, och har ofta koll på regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, noggranna, vaksamma, analytiska och kvalitetsmedvetna.

De allra flesta av oss har ju inslag av alla dessa fyra färger, men vanligtvis är det någon eller några färger som ”märks” mest, d v s som är en framträdande beteendestil. Särskilt intressant blir det här i kommunikationen oss emellan – både inom teamet och med andra människor. Är jag t ex väldigt mycket gul och grön så kan det vara svårt att möta någon som är väldigt blå. Känner jag dock till vad våra olikheter handlar om så är det lättare att mötas.

När det handlar om en grupp eller ett team är det ofta en stor hjälp att få förståelse för teamets färgprofil, och därmed teamets styrkor, risker och utmaningar. En grupp säljare som jag arbetade med för inte så länge sedan var nästan allihop väldigt gula. De var väldigt sociala, trevliga, pratiga och inspirerande. De hade dock problem med att få rutinarbetet gjort – det kunde vara så enkla saker som att lägga in avtal i systemet. Under workshopen kom de fram till att de skulle börja med ”blåa måndagar” – d v s på måndagarna sitter de tillsammans och gör rutinarbete, och då är det 100 % fokus på just detta! Men – de är ju fortfarande väldigt sociala, så för att orka med detta så gör de arbetet tillsammans.

En annan grupp jag träffade nyligen hade en helt annan utmaning. I detta team fanns i stort sett alla färgprofiler representerade och de hade ingen färg som dominerade. Det fanns alltså ”alla sorter” i teamet! Dessutom arbetade man med uppgifter som ofta var både tidskritiska och med stora konsekvenser om det blev fel. Det man inom detta team behövde hjälp med var därför främst kommunikationen – att nå fram till varandra utan att det blev konflikter. I och med att teamet fick lära sig färgspråket så fick de ett gemensamt verktyg som hjälper individerna att överbrygga olikheterna i kommunikationen med varandra.

Vilken färgprofil är du? Och hur ser det ut i ditt team? Vilka färgstrategier skulle ni behöva ha?