Lästips

”Att skapa effektiva team”, av Susan A.Wheelan I den här boken beskriver Susan A. Wheelan hur grupper utvecklas, och hur du som ledare ska göra för att stötta gruppen på rätt sätt i respektive utecklingsstadium. En av de bästa handböckerna för grupp- och...