DISC – analys

Workshop i Färgspråket (beteendestilar, Pussel DISC)

Kick-off, teamdag, eller är det helt enkelt dags att förbättra kommunikationen och samarbetet? Utveckla dig själv och gruppen med en gemensam utbildning i Färgspråket (beteendestilar). Alla deltagare får självklart också en personlig Pussel DISC-rapport.

Dominans – Rött

Människor med mycket rött i sin profil har ett högt tempo, och är ofta bra på att driva framåt, lösa problem och antar gärna utmaningar.

 • Kraftfull
 • Energisk
 • Målorienterad
 • Beslutsam
 • Stark vilja

Influens – Gult

Människor med mycket gult i sin profil har ett högt tempo och en positiv syn på omgivningen. De påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga.

 • Självsäker
 • Generös
 • Inspirerande
 • Utåtriktad
 • Positiv

Stabilitet – Grönt

Människor med mycket grönt i sin profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer. De föredrar ett lugnare tempo och undviker helst oplanerade förändringar.

 • Omtänksam
 • Samarbetande
 • Bra lyssnare
 • Förstående
 • Lojal

Konformitet – Blått

Människor med mycket blått i sin profil har ett lugnt tempo, och har ofta koll på regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början.

 • Noggrann
 • Strukturerad
 • Systematisk
 • Diplomatisk
 • Analytisk

Kommunicera med färger – teamets beteendestilar

Öppnar ögonen för hur ni uppfattas och uppfattar varandra och ger er ett bra verktyg att hantera era olikheter.

 • Bättre samspel internt eller externt
 • Trevligare arbetsklimat
 • Starkare och bättre presterade team
 • Förbättrad kommunikation
 • Bättre och ökad konflikthantering

Läs mer

Sälja med färger – vilken beteendestil har kunden?

Vissa människor klickar man med direkt, andra kan upplevas som svåra – lär dig skapa goda relationer med alla oavsett beteendestil.

 • Ökad försäljning
 • Bättre kundrelationer
 • Mindre frustration
 • Starkare säljteam
 • Fler kundmöten

Läs mer

Leda med färger – Går budskapet inte fram?

Lär känna dina medarbetare och hur du kan nå fram till var och en på rätt sätt.

 • Färre missförstånd
 • Ökad förmåga att motivera
 • Bättre ledarskap
 • Förbättrad kommunikation
 • Gladare medarbetare

Läs mer

Kommunicera med färger – teamets beteendestilar

Utbildningen baseras på DISC-teorin, utvecklad av Dr. William Moulton Marston, som är ett av världens mest använda analysverktyg som hjälper oss att förstå våra olikheter och förbättra vår förmåga att kommunicera med varandra.

När/för vem?

Effektiv utbildning/workshop för såväl individuell utveckling som för grupputveckling och passar mycket bra på kickoffer, ledarkonferenser, avdelningskonferenser och säljkonferenser.

Utbildningens innehåll (3-4h)

De olika beteendestilarna (färgerna)
Färgernas interaktion med varandra
Gruppdynamik (likheter & olikheter)
Hur använder jag färgerna i vardagen
Personlig DISC-rapport till samtliga deltagare.

Vinster

Bättre samspel internt eller externt
Trevligare arbetsklimat
Starkare och bättre presterade team
Förbättrad kommunikation
Bättre och ökad konflikthantering

Sälja med färger – vilken beteendestil har kunden?

Utbildningen baseras på DISC-teorin, utvecklad av Dr. William Moulton Marston, som är ett av världens mest använda analysverktyg som hjälper oss att förstå våra olikheter och förbättra vår förmåga att kommunicera med varandra

När/för vem?

Här tränar vi säljarens förmåga att mer effektivt nå fram till kunderna i säljsituationen. Säljaren lär sig verktyg för att anpassa sin säljstil till kunder med olika profil, beteendemönster och köpstilar. ”Sälja med färger” ger konkreta tips och verktyg som direkt leder till fler och bättre affärer.

Utbildningens innehåll (3-4h)

De olika beteendestilarna (färgerna)
Färgernas interaktion med varandra
Dina styrkor & svagheter i säljprocessens inledande faser
Kundens färg
Att göra en färgstrategi inför mötet med kund
Personlig DISC-rapport till alla deltagare

Vinster

Ökad försäljning
Bättre kundrelationer
Mindre frustration
Starkare säljteam
Fler kundmöten

Leda med färger – Går budskapet inte fram?

I Utbildningen baseras på DISC-teorin, utvecklad av Dr. William Moulton Marston, som är ett av världens mest använda analysverktyg som hjälper oss att förstå våra olikheter och förbättra vår förmåga att kommunicera med varandra.

När/för vem?

Utbildningen ger dig som ledare en ökad medvetenhet om dig själv och dina medarbetares likheter och olikheter och verktygen för hur du kan locka fram det bästa ur varje enskild medarbetare.
Vi hjälper dig att ta reda på vad som är viktigast för dig och dina medarbetare.

Utbildningens innehåll

De olika ledarskapsstilarna
De olika beteendestilarna (färgerna)
Färgernas interaktion med varandra
Gruppdynamik (likheter & olikheter i ditt team)
Färgstrategi i mötet med dina medarbetare
Delegera
Ge feedback
Det svåra samtalet
Personlig DISC-rapport till alla deltagare

Vinster

Färre missförstånd
Ökad förmåga att motivera
Bättre ledarskap
Förbättrad kommunikation
Gladare medarbetare

Hör av dig om du vill veta mer

Vill du veta mer om våra tjänster, priser, eller har någon annan fundering? Skicka gärna dina frågor i formuläret så återkommer vi med svar inom kort.