Blogg, nyheter & information

Det är något särskilt att gå och träffa sin coach. Många är det som vittnar om att de går från mötet med mer energi, målmedvetenhet och glädje än de gjort på länge. Men vad är det egentligen som är så speciellt med just coaching, och varför får man så positiva effekter? Är det bara hokuspokus?

Coaching handlar egentligen om flera saker, och en av de allra viktigaste ingredienserna är attityden, eller att coachen förmedlar ett coachande förhållningssätt. Detta kan sammanfattas som:

  • Välvillig och positiv inställning – jag tror på dig!
  • Fokus på mål och processen dit – inte på det som hänt tidigare
  • Fokus på lösningar – inte problem
  • Övertygelse om att klienten har förmågan att göra de förändringar man vill. Att klienten är experten på sitt liv och sina utmaningar.

Det här i kombination med en coachande process och de coachande verktygen (aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, m.m.) är mycket kraftfullt och ger vanligtvis effekten att klienten blir mer handlingskraftig, målfokuserad, får en ökad tro på sig själv och får massor av energi.

business-coaching-sub-section-components-what-is-business-coaching

Varför får man då den här effekten? Jo, därför att när vi har ett coachande förhållningssätt och använder de coachande verktygen så tillförs alla de ingredienser som våra hjärnor behöver för att kunna frigöra oss från vår vanliga problemfokusering, olika rädslor och känslor av att inte räcka till. Det beror på att vi blir/känner det vi fokuserar på – och det gör oftast att vi även får det vi fokuserar på. Så fokuserar vi på våra resurser, mål, lösningar etc – så är det detta som uppfyller oss och där vi sätter vår mentala lampa. OCH när vi fokuserar på sånt som känns positivt, roligt och lagom utmanande – så blir vi också fyllda av energi och handlingskraft. Precis så enkelt är det.

Många organisationer har också insett de här effekterna och erbjuder coachprogram till vissa medarbetare. Vilket ju är jättebra. Jag tycker dock att coaching ska vara tillgängligt för alla – inte bara för några lyckliga få. De här effekterna vill vi ju sprida i hela organisationen!

Lösningen – Abonnera på coaching!

Creutz Coaching & Consulting har därför tagit fram ett alldeles nytt koncept som innebär att alla medarbetare på avdelningen/organisationen får möjlighet att med jämna mellanrum bli coachade. Det går till så att man väljer att abonnera på valfritt antal coacher som kommer t ex varannan vecka och då de medarbetare som just då har behov kan boka upp sig på 45 min coaching.  Det här har visat sig vara ett sätt som fungerar väldigt bra och ger mycket positiva effekter hos medarbetarna inte minst vad gäller engagemang och målfokus! Om du har frågor och funderingar kring detta – hör gärna av dig så berättar vi mer!

bloggbild-20131018