Blogg, nyheter & information

Visserligen går utvecklingen med fler kvinnor i företagsledningar och styrelser i svenskt näringsliv framåt, men det går alldeles för långsamt. De senaste tolv åren har andelen kvinnliga chefer ökat med endast tio procent. Då dröjer det ända till 2040 innan det är jämlikt bland kvinnor och män som vd på de stora bolagen.

En representation av kvinnor i ledande position borde vara högprioriterat för alla företag som vill verka på en modern marknad. Studier visar dessutom att i många länder står kvinnor för cirka 70 procent av alla köpbeslut i hushållen. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden är jämställda ledningsgrupper och styrelser avgörande. Då kan man inte bortse från 50 procent av möjliga kandidater vid rekrytering av chefer och chefsämnen. Det menar Lena Creutz, som tillsammans med Anders Ramsell, ligger bakom det nya programmet Accelerate-Q som ska hjälpa Sverige att snabbare toppa näringslivet med de bästa spelarna.

För att bättre förstå vad som krävs och vilka hinder som finns har de intervjuat ett 20-tal kvinnor och män som tagit sig in i ledningsgruppen eller styrelsen. Det framkommer då att för att kvinnor ska kunna och vilja ta sig hela vägen till toppen är balans mellan arbete och privatliv viktigt, men också mellan arbete, hälsa och träning. Att kunna välja väg för sin egen utveckling, och att välja rätt sorts organisation med rätt värderingar och med en chef som lyfter dig som individ. Det är också viktigt att få reda på vilka karriärvägar som fungerar. Det kan vara avgörande för att göra rätt val. Alla chefstjänster leder inte till ledningsgruppen eller styrelsen. Många nämnde också att de tidigt i karriären borde insett vikten av ett konstruktivt och aktivt nätverkande. Ett starkt nätverk är ovärderligt för karriären.

En förevändning som ofta används varför kvinnor inte blir valda till höga chefsroller är att de saknar rätt kompetens och bakgrund. En annan orsak som lyfts fram är att kvinnor många gånger saknar de ”rätta” kontakterna som öppnar dörren till ledningen eller styrelserummet. Det vill vi ändra på, säger Lena Creutz. Med ett nytt livslångt utvecklingsprogram ska vi få fler kvinnor att ta sig till toppen.

Under det tvååriga grundprogrammet utbildas och tränas kvinnorna bland annat i nätverksbyggande och får personlig coachning. Sedan erbjuds de fortsatt delaktighet i nätverket med möjlighet till individuellt stöd.

Läs mer om programmet på HÄR

Kontakt

Lena Creutz

E-mail: lena@creutzcoachingconsulting.se

Telefon: 073-574 15 95