Accelerate – Q

För kvinnor som vill nå toppen

Vill du nå bortom glastaket?

Idag är kvinnor i ledningen och styrelsen fortfarande i kraftig minoritet. Det är dags att ändra på det. I det här programmet kommer du få både utbildningen, nätverket och självinsikten som tar dig precis dit du vill. Vill du vara med och krossa glastaket?  Nu lanserar vi Sveriges vassaste program för kvinnor som vill nå toppen! Välkommen med din ansökan till programstarten i september 2016.

Anmäl dig här

Accelerate-Q

Ledarprogrammet för kvinnor med ambition att nå den yttersta toppen!

För vem passar programmet?

Programmet är utformat för dig som har en hög ambition och personlig drivkraft och som idag redan arbetar som ledare/chef, men som vill vidare och ta en plats i ledningen och/eller styrelsen.

och/eller för alla organisationer som vill:

  • Ta tydlig ställning för, och ta en aktiv roll i utvecklingen för ökad jämställdhet
  • Stärka sitt varumärke och locka till sig starka talanger på alla nivåer i organisationen
  • Nå sin fulla potential och stärka sin konkurrenskraft genom att fånga fler perspektiv i fler frågor

Innehållet/Upplägget

Programmet sträcker sig över två år med utbildning/workshops, träning, nätverkande samt personlig coaching. Därefter erbjuds fortsatt delaktighet i nätverket samt möjlighet till individuellt stöd. En viktig del i att översätta kunskap i kompetens handlar om egen reflektion och att direkt sätta kunskaperna i praktisk användning. Vi varvar därför hela tiden teorin med praktiska övningar, gemensamma diskussioner och egen reflektion, och för att få in verkliga perspektiv bjuder vi också in ett flertal föredragshållare.

Läs mer om programinnehåll HÄR

Detta vill vi åstadkomma!

Vår vision är att det inom 10 år ska vara helt jämt fördelat mellan kvinnor och män i alla ledningsgrupper, och styrelser i Sverige. Vi vill att Sverige tar tillvara den kraft och kompetens som finns hos båda könen – inte bara det ena. Vi vill göra det vi kan för att skynda på denna utveckling. Det vi gjort är att skapa Accelerate-Q – Sveriges vassaste program för kvinnor som vill nå hela vägen till toppen.

Varför behövs Accelerate-Q?

Utvecklingen med fler kvinnor i företagsledningar och styrelser i svenskt näringsliv går visserligen framåt men det sker för långsamt. De senaste tolv åren har andelen kvinnor som chefer ökat med endast 10 procentenheter och det dröjer till 2040 innan det finns lika många kvinnor som män bland vd:arna på de stora bolagen. Vad det är som gör att detta tar sådan tid är något som sällan framkommer tydligt i debatten, men en orsak som ofta framförs är att det finns för få kvinnor med rätt kompetens och att viljan också många gånger saknas.

För att bättre förstå vilka hindren är genomfördes ett 20-tal intervjuer med både kvinnor och män som redan tagit sig in i ledningsgruppen eller styrelsen.

Det framgick i dessa intervjuer att det finns några viktiga förutsättningar som är särskilt viktiga just för att kvinnor ska vilja/kunna ta sig hela vägen upp till toppen:

  • Balans – att karriären fungerar med hela livet.
  • Scenen – att komma in i ”rätt” organisation och att ha ”rätt” chef.
  • Insikter – om vilken kompetens som efterfrågas, vilka karriärvägar som leder rätt m.m.
  • Nätverk – att ha rätt nätverk och att nätverka på rätt sätt är ovärderligt för karriären.
  • Retoriken – att känna sig trygg i all sorts kommunikation.

När detta kom fram insåg vi att det behövdes ett helt nytt ledarprogram – helt inriktat på kvinnor som vill ta sig till toppen. Ett program som ger de kvinnor som vill, har ambitionen och drivkraften, just de förutsättningar, förmågor och kontakter de behöver för att ta sig hela vägen upp. För att på egen hand kunna krossa glastaket!

Anmäl dig via formuläret

Har du frågor eller vill göra en anmälan, använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.