Individuell coaching

Coaching – personlig utveckling för dig och din organisation

Allt fler väljer idag att anlita en coach – idag finns också en stor insikt i vilket enormt mervärde coaching ger både för individen och organisationen. Läs mer om respektive område nedan.

Coaching för ledare

  • Vill du känna större trygghet som ledare?
  • Vill du utvecklas som ledare i ett för dig skräddarsytt program?
  • Svårt att hitta balansen?
  • Hinner du inte stanna upp och reflektera?

Det här och mycket mer kan du få hjälp med! Vi utformar ett individuellt program helt utifrån dina behov och önskemål.

Läs mer

Karriärcoaching

  • Osäker på ditt nästa steg?
  • Undrar du fortfarande vad du ska bli när du blir stor?
  • Har du en medarbetare som känner sig vilsen eller omotiverad?

Det här och mycket annat kan du få hjälp med! Karriärcoaching hjälper dig att tydliggöra ditt mål, hitta verktygen och planen för hur du ska ta dig dit, och ger dig både lusten, självförtroendet och självkänslan att sätta igång!

Läs mer

Coachingabonnemang – NYHET!

  • Missnöje eller vikande motivation?
  • Svårt att hinna med alla medarbetare?
  • Efterfrågas fler möjligheter till utveckling?

Genom att abonnera på coaching kan ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt erbjuda coaching till hela avdelningen/gruppen och låta alla ta del av fördelarna med coaching.

Läs mer

Coaching för ledare

Söker du ett externt bollplank, minskad stress och bättre balans, eller vill du bli tryggare i ditt ledarskap?

Intresseanmälan

Varför ledarskapscoaching?

Många ledare upplever en stor utmaning i att balansera kraven från högre chefer/beställare med dem från egna medarbetarna/gruppen. Andra områden som kan kännas svåra är hur man ska tackla konflikter, svåra samtal med medarbetare m.m. Dessa krav i kombination med en i övrigt stressig arbetssituation skapar ofta också en obalans mellan arbets- och privatliv. Coaching kan hjälpa dig vidare med detta och mycket mer.

Hur går det till:

Utgångspunkten är att svaren på dina frågor, drivkraften och förmågan, redan finns inom dig. Coachingen handlar om att hjälpa dig att hitta dessa resurser och få dig att använda dem! Coaching handlar också om att vidga dina ramar, testa nya beteenden och på så sätt våga utmana dig själv och din nuvarande situation. Vi inleder med att identifiera din målsättning med programmet och tar fram en handlingsplan för hur du ska nå dit. Vid varje tillfälle följer vi upp tidigare uppgifter och arbetar vidare mot de övergripande målen.
I Coachprogrammet ingår även:
Personlig Pussel DISC-analys – insikter i din personliga beteendestil/kommunikationsstil
Personlig Drivkraftsanalys (Moroten) – vad är det som driver just dig?
Kartläggning av dina personliga värderingar – och vilka värderingar du kommunicerar som ledare

Vinster med ledarcoaching

Vanliga vinster med coaching är ökad motivation, självförtroende och självinsikt, personlig utveckling, samt ökad handlingskraft och måluppfyllelse. Dessutom berättar många ledare om hur skönt det varit att återkommande få tid och möjlighet att reflektera tillsammans med ett externt bollplank och hur detta givit både större sinnesro och bättre överblick.

Karriärcoaching

Funderar du på ditt nästa steg eller vad du ska bli när du blir stor?

Intresseanmälan

Varför karriärcoaching?

Idag har vi ofta många möjligheter vilket förstås ställer stora krav på var och en att veta vad man vill. Hur vet jag att jag är på rätt ställe nu, och vad skulle vilja göra annars? Många ställer också frågan – vad passar jag för, eller vem vill anställa mig? När en mycket bättre fråga är – vad vill jag?

Så går det till:

Utgångspunkten är att du själv har svaren, drivkraften och förmågan inom dig. Coachingen handlar om att hjälpa dig att ta fram dina egna resurser och få dig att använda dem! Coaching handlar också om att vidga dina ramar och våga utmana dig själv och hur du ser på dig själv och din nuvarande situation.Vi inleder med att identifiera din målsättning med programmet och arbetar sedan varje gång med någonting relaterat till målsättningen.

Effekter av framgångsrik coaching

Coaching innebär ofta både en personlig utveckling och ökad självkännedom. Många berättar också om att de fått aha-upplevelser, ökad motivation och energi. Att nå målet brukar gå av bara farten!

Coachingabonnemang

Idag finns mycket kunskap om vilket mervärde coaching ger på arbetsplatsen. Ändå är det få förunnat att få en coachprogram. Låt oss ändra på det och ge alla möjlighet att få coaching på arbetsplatsen!

Intresseanmälan

Varför Coachingabonnemang?

Brottas ni med sviktande engagemang, stress och oro, slitningar i gruppen, eller bara allmänt missnöje? Effekterna av coaching är idag väl kända och många vittnar om fördelarna coachingen gett dem. Coaching ökar motivationen, minskar stress och oro, ökar den egna handlingskraften, samt leder till personlig utveckling. Ändå erbjuds det ofta bara till några få. Genom att abonnera på coaching kan ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt erbjuda coaching till hela avdelningen/gruppen och låta alla ta del av fördelarna med coaching. Resultaten kommer inte låta vänta på sig!

Så går det till

Ni väljer själva hur ofta och hur många coacher ni vill abonnera på. Ni kan till exempel välja att abonnera på två coacher som kommer till ert kontor varannan vecka och då är hos er under en eftermiddag kl 12.30 – 17.00, under 6 månader. Inför första tillfället erbjuder vi också ett informationstillfälle – då den aktuella coachen presenterar sig för hela gruppen och förklarar hur det kommer att gå till, och hur dessa tillfällen kan användas på bästa sätt.

Vinster

Genom att abonnera på coachen – kan du erbjuda coaching som förmån till alla medarbetare och på ett kostnads- och tidseffektivt sätt föra in fördelarna med coaching i er organisation. Coaching är en effektiv metod för att höja motivationen, den egna handlingskraften samt självinsikten.

Hör av dig om du vill veta mer

Vill du veta mer om våra tjänster, priser, eller har någon annan fundering? Skicka gärna dina frågor i formuläret så återkommer vi med svar inom kort.

 

×

Intresseanmälan

×

Intresseanmälan

×

Intresseanmälan