Utveckling av grupper och team

Missnöje, bristande engagemang eller dags för ny inspiration?

Vi hjälper dig att ta teamet till nästa nivå genom utbildning, coaching och utvecklingsprogram. Ni kan välja mellan skräddarsydda upplägg eller färdiga utbildningar. Vi hjälper även till som individuellt stöd/bollplank till ledare.

Program och kurser

Maximera effekterna av utbildningen genom att utveckla hela gruppen, eller flera ledare samtidigt. Vi erbjuder flera olika utbildningar:

 • Coachande kommunikation/ledarskap
 • Kommunicera med färger – teamets beteendestilar
 • Konflikthantering och feedback – att hantera det svåra samtalet
 • Leda i förändring
 • Grundläggande ledarskap
 • Kommunikation och Samarbete

Läs mer

Skräddarsytt upplägg

En icke fungerande grupp tar mycket tid och energi i anspråk. Tiden vi skulle ägnat åt våra arbetsuppgifter går istället åt till möten, skvaller, och hantering av missförstånd och konflikter. Varje situation är förstås unik och kräver sin anpassade lösning.

Vi hjälper er med kartläggning och analys av nuläget i gruppen, coaching och utbildning av hela grupper/team, och/eller som individuellt stöd/bollplank till ledare. Upplägget anpassar vi helt efter era önskemål och behov.

 

Läs mer

Workshop/inspirationsföreläsning

Dags för kick-off eller konferens? Ibland behöver man fylla på med insikter, lärdomar och inspiration. Vi har färdiga upplägg, men anpassar gärna upplägget utifrån era specifika behov och önskemål. Se här några exempel på teman.

 • Kommunicera med färger – teamets beteendestilar
 • Framgång genom att fokusera på sina styrkor
 • Gemensam värdegrund – en förutsättning för framgång
 • Våra gemensamma mål – hur når vi nu dit?

Läs mer

Program och kurser

Maximera effekterna av utbildningen genom att utveckla hela gruppen, eller flera ledare samtidigt. Vi erbjuder ett flertal olika utbildningar.

Intresseanmälan

Coachande kommunikation/ledarskap

Allt fler organisationer inser vinsterna av att använda sig av coachande förhållningssätt. Det handlar till stor del om att lära sig lyssna och bekräfta sina medarbetare och kollegor och att låta var och en ta ansvar för hitta sina egna lösningar. Effekterna är många – nöjdare, och mer engagerade medarbetare, trevligare klimat och mindre stressade ledare. I den här utbildningen lär ni er grunderna i ett coaching och går därifrån med coachens hela verktygslåda. Utbildningen lämpar sig för både ledare och hela arbetagrupper. Omfattning – halvdag eller heldag.

Kommunicera med färger – teamets beteendestilar (DISC)

Under denna introduktion till färgspråket går vi igenom de olika färgprofilerna och hur de ska tolkas, samt lär oss att känna igen andras färger och diskuterar fördelar och utmaningar i interaktionen mellan olika färgprofiler. Varje medarbetare får en personlig DISC-rapport med sin egen profil. Under workshopen utvecklar gruppen/individerna förståelse för skillnaden mellan hur man uppfattar sig själv kontra hur man uppfattas av andra, insikter i våra styrkor och svagheter som grupp, tydligare kommunikation med mindre friktion, förbättrat arbetsklimat och teamkänsla. Omfattning halvdag eller heldag.

Konflikthantering och feedback – att hantera det svåra samtalet

Ett av de viktigaste faktorerna som påverkar samarbetet negativt är olösta konflikter. De allra flesta tycker också att konflikter är svåra att hantera vilket gör att vi ofta låter bli att hantera dem. Den här kursen ger både kunskap och träning i effektiv konflikthantering, feedbacksamtal samt andra typer av svåra samtal. Vi varvar teori med caseövningar – en spännande utvecklingsresa för alla deltagare! Omfattning – heldag

Leda i förändring

Att leda i förändring ställer krav på ett bra ledarskap. Det handlar om allt ifrån att få med sig medarbetarna, att kommunicera rätt saker vid rätt tidpunkt, till att hantera de olika reaktioner som uppstår. Den här utbildningen ger ledare, chefer och projektledare verktygen och kompetensen att lyckas med förändringsledningen genom hela processen – från första idén till sista uppföljningen. Omfattning – heldag.

Grundläggande ledarskap

Hur ska jag vara för att vara en bra ledare? Hur motiverar jag mina medarbetare? Hur får jag teamet att trivas och fungera bra tillsammans? I den här utbildningen/workshopen kommer vi diskutera dessa viktiga frågor och mycket mer. Du får grunderna i ledarskap, och möjlighet att reflektera tillsammans med andra ledare kring dina utmaningar idag. Dessutom får alla deltagare genomföra en kombinerad DISC- och drivkraftsanalys och får under utbildningen sin personliga rapport.Omfattning – 2 heldagar

Kommunikation och Samarbete

Utbildningen vänder sig till alla som vill fördjupa dina kunskaper i hur kan kommunicera effektivt med andra, och få mer välfungerande samarbeten och relationer på arbetsplatsen. Vi går igenom grundstenarna för en tydlig kommunikation, hur man skapar välfungerande samarbeten, att förstå och hantera ”besvärliga” kollegor, våra olika beteendestilar (DISC-analys), coachande förhållningssättet och feedback. I samband med utbildningen får alla deltagare genomföra en DISC-analys och får vid första tillfället sin personliga DISC-rapport.Utbildningen lämpar sig väldigt bra för arbets- eller ledningsgruppen. Omfattning 2 heldagar eller 4 halvdagar.

Skräddarsytt upplägg

Gnisslar det i gruppen? Verkar många ha tappat engagemanget och arbetsglädjen? Svårt att sätta fingret på vad som inte fungerar? Vi hjälper er att hitta svaren och lösningarna som passar just er situation.

Intresseanmälan

Anpassade upplägg utifrån behov och situation

En icke fungerande grupp tar mycket tid och energi i anspråk. Tiden vi skulle ägnat åt våra arbetsuppgifter går istället åt till möten, skvaller, och hantering av missförstånd och konflikter. Varje situation är förstås unik och kräver sin anpassade lösning. Vi hjälper er med kartläggning och analys av nuläget i gruppen, coaching och utbildning av hela grupper/team, och/eller som individuellt stöd/bollplank till ledare. Upplägget anpassar vi helt efter era önskemål och behov.

Arbetar utifrån Susann Wheelan och SaMSA-modellen

Vi tror på att i både arbetssätt och rekommendationer utgå ifrån grundlig forskning och välbeprövade recept och arbetar därför huvudsakligen utifrån två modeller. SaMSA-modellen är utvecklad av Lena Creutz och är en praktisk modell som sammanfattar de förutsättningar som en grupp behöver ha för att fungera. Modellen är baserad på den forskning som finns idag kring just detta och utgår ifrån samma principer som Arbetsmiljöverket i deras rekommendationer. Susann Wheelan är en etaberad och välkänd forskare inom gruppers olika utvecklingsstadier och även hon har ett praktiskt angreppssätt.

Så går det till

Vi inleder med en kartläggning av gruppens nuläge och tillsammans kommer vi överens om era mål för gruppens utveckling.  Därefter gör vi en analys och tar fram ett förslag på ett skräddarsytt upplägg för just er grupp/organisation.

Workshop eller inspirationsföreläsning

Snart dags för kick-off eller konferens? Ibland behöver man fylla på med insikter, lärdomar och inspiration. Vi har färdiga upplägg, men anpassar gärna upplägget utifrån era specifika behov och önskemål. Se här några exempel på teman.

Intresseanmälan

Gemensam värdegrund – en förutsättning för framgång

Värdestyrda organisationer har generellt mer motiverade och engagerade medarbetare. För att värdeorden ska genomsyra organisationen krävs dock att medarbetarna också förstår och är överens om deras innebörd. Med utgångspunkt i era värdeord/ledord sätter vi ihop ett upplägg, t ex en föreläsning i kombination med workshop kring hur era värdeord ska tolkas och vilken roll de spelar i er dagliga verksamhet.

Medarbetarskap – varje individ kan och ska utveckla företaget

Det här handlar om att varje medarbetare har ett viktigt ansvar – för arbetsklimatet, hur samarbetet löper med de andra, och inte minst för sig själv och sin prestation. Med utgångspunkt i gemensamma diskussioner och övningar lotsar vi gruppen till ett gemensamt synsätt kring vad medarbetsskap är för dem och varför det är så viktigt.

Framgång genom att fokusera på sina styrkor

Du har kanske hört det förut – att man ska fokusera på sina styrkor. Men vad får det egentligen för konsekvenser? Och hur gör man egenligen för att fokusera på sina styrkor? Man kan väl inte bara strunta i att förbättra vissa svagheter, eller? Den här föreläsningen bjuder på en hel del skratt, och situationer många känner igen sig i samtidigt som du utmanas att ifrågasätta tidigare tankesätt kring styrkor och svagheter.

Kommunicera med färger – teamets beteendestilar (Pussel DISC)

Under denna introduktion till färgspråket går vi igenom de olika färgprofilerna och hur de ska tolkas, samt lär oss att känna igen andras färger och diskuterar fördelar och utmaningar i interaktionen mellan olika färgprofiler. Varje medarbetare får en personlig DISC-rapport med sin egen profil.

Dominans – Rött

Människor med mycket rött i sin profil har ett högt tempo, och är ofta bra på att driva framåt, lösa problem och antar gärna utmaningar.

 • Kraftfull
 • Energisk
 • Målorienterad
 • Beslutsam
 • Stark vilja

Influens – Gult

Människor med mycket gult i sin profil har ett högt tempo och en positiv syn på omgivningen. De påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga.

 • Självsäker
 • Generös
 • Inspirerande
 • Utåtriktad
 • Positiv

Stabilitet – Grönt

Människor med mycket grönt i sin profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer. De föredrar ett lugnare tempo och undviker helst oplanerade förändringar.

 • Omtänksam
 • Samarbetande
 • Bra lyssnare
 • Förstående
 • Lojal

Konformitet – Blått

Människor med mycket blått i sin profil har ett lugnt tempo, och har ofta koll på regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början.

 • Noggrann
 • Strukturerad
 • Systematisk
 • Diplomatisk
 • Analytisk

Hör av dig om du vill veta mer

Vill du veta mer om våra tjänster, priser, eller har någon annan fundering? Skicka gärna dina frågor i formuläret så återkommer vi med svar inom kort.

×

Intresseanmälan

×

Intresseanmälan

×

Intresseanmälan