Blogg, nyheter & information

Som ni alla vet jobbar jag ju mycket med att få arbetsgrupper och team att fungera, samarbeta och kommunicera och därigenom också prestera ändå bättre. Många gånger är det också flera faktorer som man behöver justera eller utveckla för att gruppen ska få de allra bästa förutsättningarna.

En av dessa faktorer handlar om gruppens sammantagna förmåga att kommunicera. Den förmågan bygger bland annat på att man besitter en grundförståelse för både sig själv och andra människor – en insikt i att vi alla är olika, och att vi alla har olika styrkor. För det är faktiskt just olikheterna som skapar styrkan i gruppen. När en grupp består av individer som tänker och tycker olika ger det också gruppen en förmåga att se och tolka problem, situationer m.m. från olika vinklar, och det ökar gruppens sammantagna förmåga att tänka nytt och göra en riktig bedömning. Men – ju mer olika individerna är desto högre krav ställs det förstås på vår förmåga att kommunicera med personer som är olika oss själva.

Det kan ju faktiskt vara rätt svårt och frustrerande att försöka nå fram till någon som kanske har en helt annan personlighet än jag själv, och dessutom resonerar på ett helt annat sätt. En kund som jag träffade nyligen uttryckte t ex följande problem:

Alltså Lena, jag anser mig vara en trevlig och tillmötesgående person som tycker det är viktigt att vi kan ventliera vad vi tycker och tänker i ledningsgruppen. Men hur tusan hanterar jag Pelle som alltid sitter tyst på ledningsmötet men sen kommer han ofta dagen efter vi tagit ett beslut och säger något direkt till mig som visar att han inte alls höll med oss andra, och dessutom har han tagit reda på fakta som fullständigt omkullkastar hela vårt resonemang. Jag har gång på gång bett honom att istället vara mer aktiv under våra ledningmöten, men inget händer. Vad gör jag för fel?!”

Ett bra verktyg som många använder sig av för att bli bättre på det här med att förstå hur vi möter varandras olikheter och nyttjar våra olika styrkor är Färgspråket (Pussel DISC). DISC-analysen är faktiskt ett av världens mest använda analysverktyg som just hjälper oss att förstå våra olikheter och utveckla vårt sätt att kommunicera. Idag är det också ett verktyg som används i allt fler organisationer.

bild1

Jag kommer berätta mer om hur man kan använda sig av färgspråket för att lyckas bättre i sin kommunikation och relationer den 1 december kl 08.00 – 9.30, Selected Office, Artillerigatan 6, Stockholm.