Blogg, nyheter & information

Året är 2016 och Sverige är ett land som av många andra länder uppfattas som ett föregångsland vad gäller jämställdhet. Vi har ju till exempel en helt unik föräldraförsäkring. Jag vet också att i min generation (70-talister) anser många sig vara jämställda både vad gäller att sköta hushållet, och när det gäller att ta hand om barn. Dessutom utexamineras fler kvinnor från högskolor och universitet än män.

När vi tittar på ledningar och styrelser så får man dock en helt annan bild:

  • I Sveriges börsbolag uppgår andelen kvinnliga vd:ar till 6 procent
  • Nio av tio av de svenska börsbolagen är fortfarande mansdominerade
  • 77 bolag har inte en enda kvinna i ledningen och åtta har varken en kvinna i ledningen eller i styrelsen.
  • Av börsens 26 nynoterade bolag, är 80 procent av personerna i ledningsgrupperna är män och inget av bolagen har en kvinnlig vd.

Visserligen har siffrorna blivit bättre och då framförallt i större bolag, men fortfarande är det alltså alltför många bolag med inga eller få kvinnor i styrelse och ledning.

Men varför är det fortfarande så ojämställt i svenska styrelserum och ledningsgrupper?

En anledning till att det ser ut som det gör är förstås till viss del gamla strukturer och föreställningar. Ofta hör jag också att det är svårt att hitta kvinnor med rätt kompetens och erfarenhet.  Jag tror också att en viktig orsak är att man inte insett konsekvenserna. Att man helt enkelt inte förstår riskerna med att inte få in fler perspektiv i kritiska beslut och planering av framtida strategi.

Något många verkar ha missat är att kvinnor står för större delen av köpbesluten i hushållen. Det finns lite olika siffror på detta men någonstans mellan 70 och 80 % av alla köpbeslut tas av kvinnor i utvecklade länder. Vore det då inte vettigt om kvinnor också fanns representerade bland dom som tar besluten i företagen som producerar dessa varor och tjänster?

Ja det är i alla fall min reflektion. Hur tänker du kring detta?

kvinnlig_ledare

Lena Creutz

E-mail: lena@creutzcoachingconsulting.se

Telefonnummer (direkt): 073-574 15 95