Blogg, nyheter & information

Något som jag ofta diskuterar när jag är ute och träffar ledare i olika organisationer är det här med motivation och engagemang hos medarbetarna. Frågan jag då får är ”hur ska jag göra för att medarbetarna ska bli mer motiverade?” eller ”hur skapar jag ett högre engagemang?”

Svaret är också både enkelt och komplicerat på samma gång. Ja, det finns vissa generella saker man kan göra som lägger en bra grund för en hög motivation hos medarbetarna:

  1. Man kan t ex se till att medarbetarna själva i så stor utsträckning som möjligt får styra över sitt arbete och sin arbetssituation, t ex genom att låta de som vill jobba hemifrån någon/några dagar i veckan om det är möjligt.
  2. Man kan se till att det finns möjligheter för utveckling och lärande för alla medarbetare OCH att medarbetarna får beröm och feedback när de har utvecklats/gjort något bra.
  3. Man kan se till att alla medarbetare förstår sin del i verksamheten och hur viktig den är, samt vilken viktig funktion verksamheten fyller (d v s att alla känner att det de gör är meningsfullt).

MEN, viktigt att förstå är att man aldrig någonsin kan ”skapa” motivation hos någon annan. Den måste komma inifrån individen själv. Dessutom är det så att vi människor tenderar att motiveras av olika saker. Det är helt enkelt inte lika för alla. De här punkterna ovan är en bra början, men vill vi ha en organisation med högt engagemang gäller att vi tar reda på varje individs motivation, deras egen drivkraft – och se till att den tillfredställs.

I vissa fall är detta förstås inte ens möjligt, men tänk om alla chefer med jämna mellanrum skulle ställa de här frågorna till sina medarbetare:

  • Vad är din drivkraft?
  • När är du som mest motiverad?
  • Vad kan jag göra för att du ska känna dig ändå mer motiverad?

Då tror jag att jag inte skulle få frågan lika ofta i alla fall…

uppforsbacke-2 (1)